VCL: Italy: Rinascimento Split 1 2024

VCL: Italy: Rinascimento Split 1 2024

Valorant


VCL: Italy: Rinascimento Split 1 2024 Tabela

  1. Regular Season
  2. Playoffs
TimeVitóriasDerrotasJogos
1DsyreDS14014
2VX300 Gaming30010414
3NOVO EsportsNOVO8614
3Happy Game EsportHGE8614
5AxolotlAXL7714
6OutplayedOP5914
7QLASHQLASH31114
8RTZNRTZN11314

VCL: Italy: Rinascimento Split 1 2024: Tabela, jogos, times e escalações

Times do VCL: Italy: Rinascimento Split 1 2024

Conheça os times participantes: VCL: Italy: Rinascimento Split 1 2024: NOVO Esports, Outplayed, RTZN, Dsyre, VX300 Gaming, Axolotl, QLASH, Happy Game Esport.

Última partida do VCL: Italy: Rinascimento Split 1 2024

A última partida foi: Grand final: DS vs NOVO (14, April, 16:25)