VCL: Italy: Rinascimento Split 1 2024

VCL: Italy: Rinascimento Split 1 2024

Valorant


Estatisticas: VCL: Italy: Rinascimento Split 1 2024

TimeJogosVitóriasDerrotasWin RatePistol Wins
NOVO EsportsNOVO26151157.69%50.00%
OutplayedOP145935.71%67.86%
RTZNRTZN141137.14%17.86%
DsyreDS2220290.91%65.91%
VX300 Gaming30023131056.52%43.48%
AxolotlAXL147750.00%50.00%
QLASHQLASH1431121.43%39.29%
Happy Game EsportHGE178947.06%58.82%